Adwokat – sprawy karne

Prawo karne określa zakazy oraz nakazy postępowania, czyny zabronione traktowane jako przestępstwa i wykroczenia, a także sankcje oraz sposoby wykonywania kary dla tych, którzy te przepisy łamią. O sprawach karnych mówimy zawsze wtedy, gdy dana osoba jest oskarżona lub podejrzana o popełnienie czynu zabronionego bądź też pada jego ofiarą. Każdej takiej osobie pomoże doświadczony adwokat.

Sprawny karne to również specjalność prawników z konsument-wygrywa.pl. Dla nas nie ma sytuacji bez wyjścia. Zachęcamy do kontaktu, a udzielimy konsultacji oraz nakreślimy kierunek działania. Niesiemy pomoc, na którą zasługujesz!

adwokat sprawy karne

Sprawy karne, czyli właściwie jakie? Czy to Ciebie dotyczy?

Istnieje kilka gałęzi prawa, np. prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne. 

O prawie karnym mówimy jako o zbiorze przepisów, które określają nakazy i zakazy postępowania, czyny uważane za wykroczenia czy przestępstwa oraz sankcje grożące za złamanie tych przepisów i sposoby wykonywania kary. Prawo karne łączy się z przepisami regulowanymi przez inne gałęzie prawa.

O sprawach karnych mówimy w każdym przypadku, gdy pojawia się podejrzenie i zarzut popełnienia czynu zabronionego. To może być prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, naruszenie nietykalności cielesnej, pobicie, ale też wyłudzenie, przestępstwo skarbowe, przywłaszczenie mienia, oszustwo i fałszerstwo. Oczywiście typów czynu zabronionego jest znacznie więcej, natomiast ze sprawą karną mamy do czynienia wtedy, gdy prowadzone jest postępowanie karne. Jego celem jest wykrycie, oskarżenie i ukaranie sprawcy czynu zabronionego. 

W postępowaniu karnym możesz być podejrzanym lub oskarżonym, a także pokrzywdzonym. W każdej z tych sytuacji potrzebny jest dobry adwokat od spraw karnych. Kancelaria konsument-wygrywa.pl współpracuje z adwokatami, którzy bardzo dobrze odnajdują się w zawiłościach spraw karnych. Sprawy karne są jedną z naszych specjalizacji.

Jako że od wielu lat specjalizujemy się w pomocy osobom zadłużonym, szczególną uwagę poświęcamy sprawom karnym związanym z niespłaconymi długami.

Kiedy pomoże Ci adwokat z zakresu prawa karnego?

Adwokat od spraw karnych występuje w charakterze obrońcy osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia, ale również w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej.

 • Obrona osób podejrzanych, oskarżonych. Niezależnie od materii, której dotyczą sprawy karne, adwokat stara się doprowadzić do uniknięcia środków takich jak tymczasowe aresztowanie lub jak najszybszego zwolnienia z aresztu. A kolejno, na każdym etapie postępowania, dąży do uniewinnienia od zarzutu lub zminimalizowania skutków popełnienia przestępstwa czy wykroczenia.
 • Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych. W drugą stronę również działają sprawy karne adwokat przygotowuje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, reprezentuje ofiarę w postępowaniu przygotowawczym i sądzie, np. w roli oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, ale także wnioskuje o np. zadośćuczynienie, odszkodowanie czy naprawienie szkody.

W konsument-wygrywa.pl znajdziesz pomoc w każdej sprawie karnej, bez względu na to, czy jesteś podejrzany lub oskarżony, czy poszkodowany

Wykorzystamy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa karnego, aby uzyskać jak najkorzystniejszą decyzję sądu. 

Jak pomoże nasza kancelaria? Prawo karne stawiamy po Twojej stronie!

Osoba oskarżona albo podejrzana o popełnienie przestępstwa i wykroczenia może liczyć na pomoc w zakresie m.in.:

 • udzielenia indywidualnej porady prawnej,
 • obrony w przypadku zatrzymania i tymczasowego aresztowania,
 • obrony w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrony w postępowaniu sądowym przed sądem I i II instancji,
 • obrony w postępowaniu kasacyjnym (przed Sądem Najwyższym),
 • obrony w przypadku skazania na etapie postępowania wykonawczego,
 • przygotowania wniosku o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • przygotowania dokumentów odwoławczych (np. apelacji, zażalenia i sprzeciwu od wyroku),
 • przygotowania wniosku oraz reprezentacji w procesie o odszkodowanie za np. niesłuszne skazanie lub zatrzymanie czy aresztowanie.

Z kolei osoba poszkodowana w wyniku popełnienia przestępstwa może liczyć na naszą pomoc w zakresie m.in.:

 • udzielenia indywidualnej, kompleksowej porady prawnej,
 • złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacji w postępowaniu przygotowawczym,
 • reprezentacji jako oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego w postępowaniu przed sądem I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • wniesienia subsydiarnego lub prywatnego aktu oskarżenia,
 • przygotowania środków odwoławczych (m.in. apelacja, zażalenie, kasacja).

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem adwokaci współpracujący z kancelarią konsument-wygrywa.pl mogą Cię reprezentować nie tylko w sprawie karnej, ale również w późniejszej sprawie cywilnej, kiedy będziesz dochodzić uzupełniającego odszkodowania albo zadośćuczynienia. 

Pomagamy zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. Możesz odwiedzić nas osobiście w kancelarii, ale niemal wszystkie sprawy możemy teraz już załatwić online. Wynagrodzenie ustalamy na początku współpracy – ale nie pozwalamy Ci zbankrutować! Po uzgodnieniu warunków, podpisaniu umowy czy pełnomocnictw, zaczynamy działać. Informujemy Cię o każdym naszym kroku.

sprawy karne

Kiedy zgłosić się po pomoc w sprawach karnych, jaką oferuje kancelaria?

Sprawy karne to bardzo rozległa i zróżnicowana dziedzina. Dobry adwokat od spraw karnych ma nie tylko rozległą wiedzę i doświadczenie, ale również biegle orientuje się w orzecznictwie sądów, dzięki czemu może skutecznie pomóc. Bardzo ważne jest to natomiast, aby do adwokata od spraw karnych zgłosić się jak najszybciejgdy popełnimy czyn zabroniony lub też staniemy się jego ofiarą

Im później zgłosisz się po pomoc, tym mniejsza szansa na to, że uda się porozmawiać jeszcze przed przesłuchaniem przez organy ścigania oraz wypracować skuteczną linię obrony.

Również osoba pokrzywdzona powinna bez zbędnej zwłoki zgłosić się do specjalisty – poza koniecznością wniesienia zawiadomienia o przestępstwie pozostaje możliwość udziału ofiary w śledztwie lub dochodzeniu, które prowadzą organy ścigania celem wykrycia sprawcy i jego ukarania. 

Jak przebiega pomoc adwokata w sprawach karnych?

Adwokat od spraw karnych musi wykazywać się dużą elastycznością – każda sprawa karna jest inna i wymaga podjęcia innych kroków. Zawsze jednak całe postępowanie karne składa się z kilku etapów.

 • Postępowanie przygotowawcze. W toku postępowania przygotowawczego bada się okoliczności sprawy, zbiera i utrwala dowody. Prowadzone jest przez policję i prokuraturę (najczęściej). Na tym etapie odbywają się przesłuchania – i właśnie podczas tego pierwszego przesłuchania, zarówno podejrzanego, jak i świadka będącego pokrzywdzonym, istotna jest już obecność adwokata. Poza kwestiami prawnymi daje to również komfort psychiczny. Czasem już na tym etapie można wnioskować np. o warunkowe umorzenie postępowania.
 • Postępowanie sądowe. Na etapie postępowania sądowego analizowane są wszystkie dowody, stawiają się również świadkowie. Rolą adwokata jest bronić swojego klienta i dbać o jego interesy. Dlatego przed tym wydarzeniem trzeba wypracować skuteczną linię obrony. Nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia! Warto skorzystać z pomocy adwokata na etapie postępowania przygotowawczego, ale może on rozpocząć pracę również dopiero na etapie postępowania sądowego.
 • Pomoc po wyroku. Osoby oskarżone reprezentujemy także w postępowaniu apelacyjnym i kasacyjnym. Wnioskujemy o wznowienie postępowania, ale też o odroczenie wykonania kary czy warunkowe przedterminowe zwolnienie. W konsument-wygrywa.pl wykorzystujemy wszelkie możliwe środki prawne, aby skutki popełnienia przestępstwa stały się jak najłagodniejsze. Stawiamy prawo po Twojej stronie! Również Twoja rodzina może liczyć na naszą pełną pomoc.

W czym specjalizuje się nasza kancelaria? Sprawy karne i wiele więcej!

Konsument-wygrywa.pl specjalizuje się w kilku dziedzinach, a główną jest oddłużanie prawne. Z tego względu przede wszystkim koncentrujemy się na pomocy w sprawach karnych dotyczących:

 • przestępstw przeciwko mieniu (oszustwa, także kredytowe, wyłudzenia),
 • przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (np. fałszerstwo w celu uzyskania kredytu).

Oczywiście skutecznie pomożemy w każdej sprawie z zakresu prawa karnego, a nasi specjaliści są biegli również w prawie nieruchomości, cywilnym i konsumenckim, na co dzień pomagają także m.in. przedsiębiorcom i wspólnotom mieszkaniowym czy kredytobiorcom.

Zapraszamy do kontaktu – to nic nie kosztuje, a już poczujesz ulgę! 

Skontaktuj się z nami

Dla Ciebie wygramy każdą sprawę

Umów rozmowę

Nasze sukcesy

Przeczytaj więcej o naszych sukcesach