Obrazek domyślny

Empressia

Prokura NSFIZ przegrywa przed Sądem!

W tym miejscu publikujemy kolejne orzeczenie Sądu, które zakończyło się po myśli naszej klientki w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oddalono w całości powództwo opiewające…

Wygrywamy także z bankami!

W niniejszej sprawie prezentujemy Państwu wyrok oddalający powództwo z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Nasze twierdzenia odnośnie przedstawionej przez stronę przeciwną dokumentacji pożyczkowej okazały się trafne. Po zajęciu przez nas stanowiska w sprawie, Sąd doszedł do prawidłowego przekonania, że…

Uchylamy nakaz zapłaty i oddalamy powództwo!

Kolejna sprawa z pozytywnym zakończeniem na naszym koncie. Klient z wydanym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym zgłosił się do nas w odpowiednim terminie. W imieniu pozwanego konsumenta wnieśliśmy zarzuty od nakazu zapłaty, w których podnieśliśmy szereg zarzutów przeciwko roszczeniu powoda…