Skyline Associates Inc. i pozew oddalony w całości !

W naszej kancelarii oddłużeniowej w Łodzi zawsze stawiamy na pierwszym miejscu interesy naszych Klientów. Jednym z naszych ostatnich sukcesów było reprezentowanie Klienta w procesie sądowym wytoczonym przez firmę Skyline Associates Inc. z siedzibą w Mission Viejo, USA. Nasz Klient został pozwany na kwotę około 20 000 zł – sumę dla niego niemalże astronomiczną.

Wierzyciel wtórny: Skyline Associates Inc. z siedzibą w USA

Sprawa sądowa na kwotę: ok 20 000 zł

Zlecenie dla nas: obrona w procesie, reprezentacja w I instancji

Uzyskana korzyść: pozew oddalony w całości !

Tajemnicze wezwanie do zapłaty

Klient nie mógł zrozumieć, dlaczego wezwanie do zapłaty otrzymał od firmy z USA, z którą nie miał żadnych wcześniejszych transakcji. Następnie Klient dostał pozew i nakaz zapłaty z sądu, który również dotyczył zapłaty na rzecz tajemniczej firmy Skyline ze Stanów Zjednoczonych. Konsument zwrócił się o pomoc do nas – kancelarii oddłużeniowej konsument-wygrywa.pl w Łodzi.

Krytyczna analiza roszczeń Skyline

Podczas analizy sprawy uznaliśmy, że roszczenie zgłoszone przez Skyline Associates „nie trzyma się kupy”. Dokumentacja nie była kompletna, brakowało jasnych dowodów na wykupienie długu naszego Klienta przez Skyline. W związku z tym, zdecydowaliśmy się na obronę przed nakazem zapłaty, przygotowując solidny sprzeciw.

Jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty?

Kluczowe było skrupulatne przygotowanie sprzeciwu. W naszym przypadku skoncentrowaliśmy się na wykazaniu, że:

  1. nie istnieje jasne powiązanie między długiem a działaniami firmy Skyline,
  2. dokumentacja przedstawiona przez powoda była niewystarczająca.

Po skrupulatnym obaleniu przez nas argumentów strony przeciwnej, sprawę rozstrzygnął sąd, który przychylił się do naszego stanowiska. Pozew został oddalony, a kosztami procesu obciążono firmę Skyline Associates.

Co ta sprawa oznacza dla innych pozwanych pożyczkobiorców?

Ten przypadek stanowi ważny precedens. Pokazuje, że konsumenci nie są bezbronni wobec międzynarodowych firm i mogą skutecznie obronić się przed nieudowodnionymi roszczeniami.

Sukces w tej sprawie potwierdza naszą pozycję jako najlepszej kancelarii oddłużeniowej w Łodzi. Nasze doświadczenie w obronie przed Skyline oraz inne podobne sprawy czynią nas ekspertami w dziedzinie ochrony praw konsumentów.


Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do kontaktu w razie potrzeby obrony przed pozwami i nakazami zapłaty firm pożyczkowych, podmiotów skupujących długi oraz banków. Kancelaria konsument-wygrywa.pl – zawsze po stronie konsumenta!