Nasze sukcesy

Kolejny sukces pozwanego konsumenta!

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, który wytoczył powództwo przeciwko konsumentowi po raz kolejny przegrywa z nami przed Sądem. Tym razem Sąd…

Sąd oddala powództwo Ultimo!

W sprawie z powództwa Ultimo Portfolio Investment z siedzibą w Luksemburgu powód dochodził od naszej klientki prawie około czterech tysięcy złotych. W imieniu pozwanej wnieśliśmy…

Wygrywamy apelację z Santanderem!

Odnotowujemy kolejny duży sukces na naszym koncie! Na skutek sporządzonej w imieniu konsumenta odpowiedzi na apelację, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddala apelację Santander Consumer Bank…

Prokura NSFIZ przegrywa przed Sądem!

W tym miejscu publikujemy kolejne orzeczenie Sądu, które zakończyło się po myśli naszej klientki w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z…