Apelacja Efficenter sp. z o.o. została oddalona, a konsument wygrał sprawę

Często zdarza się tak, że firmy pożyczkowe sądzące się ze swoimi klientami, chcą wygrać za wszelką cenę i podważają wyroki sądów.

Brzmi znajomo ?

Taka sytuacja miała miejsce również w życiu naszego Klienta.

Spółka Efficenter nie zgodziła się z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie, w którym to konsument był stroną wygrywającą sprawę i wniosła apelację do sądu drugiej instancji.

Wkroczyliśmy do akcji i wzięliśmy w obronę naszego Klienta.

Apelacja Efficenter sp. z o.o. została oddalona, a konsument wygrał sprawę.

Przeciwnik: Efficenter sp. z o.o.

Rodzaj sprawy: obrona przed apelacją Efficenter sp. z o.o.

Rezultat: pełna wygrana, apelacja Efficenter oddalona w całości.