Apelacja Profi Credit oddalona po raz kolejny!

Ten wyrok będzie przykładem, że z naszej pomocy korzystają nie tylko konsumenci, ale również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Klientka prowadząca mały biznes została pozwana przez Profi Credit z tytułu umowy pożyczki. Po naszym sprzeciwie od nakazu zapłaty opiewającym blisko na 13 tys. zł, Sąd I instancji zasądził jedynie kwotę 70 zł, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo. Powód wniósł apelację od tego wyroku, podnosząc wiele zarzutów materialnych i procesowych. Klientka zleciła nam sporządzenie odpowiedzi na apelację, by mówiąc kolokwialnie „obronić” wyrok. Efekt? Sąd II instancji oddalił apelację strony powodowej.

Dług klientki z 13 tys. zł, został zatem prawomocnie zmniejszony do kwoty 70,00 zł.