BEZPODSTAWNE roszczenie Eques Creditum FIZNFS – przegrywa z nami w sądzie!

Nasz Klient otrzymał z sądu nakaz zapłaty oraz pozew od Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny i zgłosił się do nas po pomoc.

Udało nam się skutecznie odwołać od wydanego nakazu zapłaty, a następnie po przeprowadzeniu postępowania sądowego okazało się, że roszczenie nie przysługuje Eques Creditum.

Wobec powyższego, mógł zapaść tylko jeden wyrok – oddalający powództwo w całości.

Oczywiście kosztami procesu został obciążony Eques Creditum, a Klient odzyskał spokój!

Przeciwnik: Eques Creditum FIZNFS

Rodzaj sprawy: obrona przed nakazem zapłaty oraz pozwem

Rezultat: oddalenie powództwa skierowanego przeciwko konsumentowi