Czy warto składać sprzeciw od nakazu zapłaty? Na przykładzie Universe 3 NSFIZ

Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest funduszem zajmującym się skupowaniem długów, które następnie odzyskiwane są na drodze postępowania sądowego. Bardzo często długi takie wynikają z pożyczek krótkoterminowych, czyli tzw. chwilówek. Jeden z naszych Klientów zgłosił się do nas właśnie z taką sprawą. Okazało się, że otrzymał nakaz zapłaty z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Nakaz został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Po analizie sprawy poradziliśmy, aby odwołać się od wydanego nakazu zapłaty, na co Klient przystał. Sporządziliśmy i wnieśliśmy do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym podnieśliśmy szereg zarzutów. Następnie sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Ostatecznie udało nam się przekonać również i ten Sąd, że racja jest po naszej stronie! Istotne jest, aby w sprzeciwie i późniejszych pismach zawrzeć merytoryczną argumentację, gdyż dzięki temu możemy doprowadzić do wygrania sprawy. Tak też stało się w opisywanej sprawie, sąd oddalił powództwo Universe 3 NSFIZ i obciążył fundusz kosztami postępowania.

Przeciwnik: Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rodzaj sprawy: sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU, elektroniczne postępowanie upominawcze, cesja wierzytelności, obrona przed pozwem, dług z chwilówki,

Rezultat: powództwo oddalone w całości, wygrana naszego Klienta

735 119 539

kontakt@konsument-wygrywa.pl