EOS1 NSFIZ – elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Często zdarza się, że fundusze zajmujące się windykacją długów (np. EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny) kierują sprawę na drogę sądową w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), w którym uzyskują nakaz zapłaty przeciwko naszemu Klientowi.

Postępowanie takie prowadzone jest wtedy przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie – niezależnie od faktycznego miejsca zamieszkania Klienta.

Podejmujemy się obrony w takich sprawach.

W przypadku wydania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym możemy się od niego odwołać – w takim wypadku sąd umarza postępowanie, a powód może skierować powództwo ponownie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego.

W opisywanym przypadku sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Iławie, gdzie kontynuowaliśmy obronę procesową na rzecz naszej Klientki.

Udało nam się wywalczyć oddalenie powództwa w całości.

Pamiętaj, jeśli dostaniesz nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) masz 14 dni na złożenie od niego sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu powoduje, że nakaz zapłaty traci moc i nie grozi Ci komornik działający na podstawie tego nakazu.

Podsumowując: nakazu zapłaty nie chowamy do szuflady tylko wnosimy od niego sprzeciw!

Przeciwnik: EOS1 NSFIZ

Rodzaj sprawy: obrona przed nakazem zapłaty w EPU, następnie obrona procesowa przed sądem właściwości ogólnej pozwanej

Rezultat: oddalenie powództwa funduszu w całości