EQUES Creditum FIZNFS przegrywa

Jednym z ostatnich wyroków oddalających, które zapadły w sprawach klientów naszej kancelarii jest wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Gnieźnie w sprawie z powództwa EQUES Creditum Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego.

To sprawa Pani Anny, która skontaktowała się z naszą kancelarią po tym, jak odebrała z Sądu nakaz zapłaty. Sąd nakazał zapłacić naszej klientce na rzecz EQUES Creditum FIZNS aż 4.000,00 zł oraz dodatkowo zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda.

Po przesłaniu dokumentów otrzymanych z sądu przez klientkę i wnikliwej ich analizie, podjęliśmy się poprowadzenia tej sprawy. Powód oparł swoje roszczenie na umowie pożyczki udzielonej przez spółkę Vivus Finance sp. z o.o. Wywiedliśmy szereg zarzutów zarówno co do samej umowy pożyczki jak i umowy cesji wierzytelności. Postępowanie toczyło się niemal dwa lata! Jednak opłacało się tyle czekać, bowiem Sąd Rejonowy w Gnieźnie oddalił powództwo w całości i zasądził od powoda na rzecz naszej klientki zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Efekt: powództwo oddalone w całości (4.000,00 zł), zasądzony na rzecz naszej klientki zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Nasza klientka nie musi już zwracać żadnej kwoty ani na rzecz Vivus Finance sp. z o.o. ani na rzecz EQUES Creditum FIZNFS. Pani Anna dzięki pomocy naszej kancelarii skutecznie uwolniła się od długu.

Jeśli odebrałeś pozew bądź nakaz zapłaty od EQUES Creditum FIZNFS albo Vivus Finance sp. z o.o. daj sobie szansę na profesjonalne oddłużenie. Poprowadzimy Twoją sprawę!

Zajmujemy się profesjonalnym oddłużaniem konsumentów w sprawach z bankami i parabankami od wielu lat. Codziennie dokładamy należytej staranności, by sprawy naszych klientów kończyły się oddaleniem powództwa w całości. Wiemy, że nie da się wygrać wszystkich spraw. Jednak robimy wszystko, co w naszej mocy, by nasi klienci mogli spać spokojnie. By osiągnęli swój upragniony cel – całkowite oddłużenie. Pamiętaj! Ty też z naszą pomocą możesz zostać oddłużony. Skontaktuj się z nami już dziś!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wygrana-ze-skok-stefczyka/