Eques Debitum FIZNFS kupiło nie wykazany dług… walka o prawie 14 tysięcy zł!

Dziś ponownie sięgamy do naszego archiwum, aby przedstawić sprawę sprzed kilku lat. Jak widać, już dawno, bo ponad sześć lat temu pomagaliśmy naszym Klientom w wychodzeniu z długów i chroniliśmy ich przed niesłusznymi powództwami. W przypadku prezentowanej sprawy nasz Klient otrzymał pozew wytoczony przez Eques Debitum FIZNFS, w którym to pozwie Eques domagał się zapłaty kwoty prawie 14 000,00 zł.

Prowadziliśmy sprawę i dokonaliśmy szczegółowej analizy prawnej roszczenia funduszu Eques.

Tak jak się spodziewaliśmy, było ono znacznie zawyżone. Podnieśliśmy odpowiednie argumenty przed sądem, domagając się dokładnego rozliczenia dochodzonej pozwem kwoty.

Okazało się, że Eques FIZNFS kupił rzekomy dług wynikający z pożyczki krótkoterminowej, tzw. chwilówki.

Pożyczki tego typu zawierają często liczne opłaty, które są rażąco wysokie i powiedzmy sobie szczerze, nieuczciwe.

Sąd podzielił nasze stanowisko i wydał wyrok, w którym z pierwotnej kwoty prawie 14 000 zł zasądził

jedynie 1 800,00 zł.

W przeważającej części, powództwo zostało oddalone. Dzięki naszym działaniom udało się zmniejszyć dług klienta o ponad 86%! Dodatkowo koszty procesu poniósł fundusz Eques.

Przeciwnik: Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Rodzaj sprawy: obrona przed pozwem, sprzeciw od nakazu zapłaty, cesja długu, dług z chwilówki, zawyżone koszty pożyczki, oddłużanie,

Rezultat: powództwo oddalone w ponad 86%, wygrana konsumenta