Innovatio Risk Solutions i kolejny sukces – oddalona apelacja powoda

Tym razem przedstawiamy następujący stan faktyczny: nasza klientka została pozwana o zapłatę kwoty blisko 2,5 tys. złotych. Szybkie zadziałanie i przesłanie nam dokumentów pozwoliło na wniesienie w przewidzianym terminie odpowiedzi na pozew. Byliśmy przekonani, że powód – Innovatio Risk Solutions Limited z siedzibą na Malcie nie wykazał swojego roszczenia zarówno co do zasady jak i co do wysokości.

Sąd Rejonowy w Olsztynie po konfrontacji naszych twierdzeń z dokumentami przedstawionymi przez powoda oddalił powództwo w całości. Z orzeczeniem tym nie zgodził się jednak powód, który wniósł środek zaskarżenia w do Sądu II instancji. W odpowiedzi na apelację strony przeciwnej złożyliśmy wniosek o oddalenie apelacji powoda w całości.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Olsztynie? Sąd II instancji oddalił apelację powoda. Wobec takiego rozstrzygnięcia nasz klient nie ma obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kwoty roszczenia głównego, odsetek, czy też kosztów procesu na rzecz drugiej strony.

Warto podkreślić, że procedura cywilna jest sformalizowana, wobec czego gdy otrzymujesz korespondencję od sądu, bądź komornika staraj się reagować jak najszybciej, tak by zmieścić się z ewentualną odpowiedzią na pozew, sprzeciwem od nakazu zapłaty, czy skargą na czynności komornika w przewidzianym przez prawo terminie. Pamiętaj, że Twoja zwłoka może Cię słono kosztować, wobec czego podejmuj działania jak najprędzej po otrzymaniu przesyłek z sądów i innych instytucji.