Powództwo mBank S.A. – jak je oddalić ?

Dzisiejsza historia opisująca powództwo mBank S.A. pokazuje, że wygrana z bankiem jest możliwa.

Najbardziej skomplikowane z naszych spraw dotyczą sytuacji, w których swoich roszczeń dochodzą banki – taką sytuacją było powództwo mBank. Instytucje bankowe funkcjonują na zupełnie odmiennej podstawie normatywnej. Jest to inna podstawa niż ma to miejsce w przypadku parabanków przez wzgląd na wymagany od nich przepisami rygoryzm, potężne środki pieniężne oraz rękojmię w postaci ogólnopolskiej popularności i powszechnej znajomości ich marki Banki co do zasady, z wysoką starannością prowadzą zainicjowane postępowania. Co ważne, dobrze przygotowują się pod kątem dowodowym. Jednakże, przykład pani Doroty – pozwanej przez mBank S.A. pokazuje, że nawet w sporze z bankiem konsument nie jest skazany na porażkę! Sąd I instancji oddalił wytoczone względem niej powództwo w całości.

Pełnomocnik pani Doroty, analizując przedstawiony przez nią stan sprawy, doszedł do wniosku, że mBank S.A., dopuścił się istotnych uchybień.

Uchybienia te wystąpiły na gruncie proceduralnym, w kontekście działań banku zmierzających do wypowiedzenia umowy kredytowej. Niestety dla banku, wymóg zachowania ich bezwzględnie wymaga ustawa Prawo Bankowe. Potężny kaliber uchybień, oraz ich ustawowe konsekwencje, doprowadziły do tego, że Sąd postanowił, że roszczenie w rzeczywistości bankowi nie przysługuje. Tym samym, roszczenie banku skierowane przeciwko pani Dorocie było w całości bezzasadne. Na domiar powyższego Sąd, oddalając powództwo obciążył mBank S.A., obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania.

Pamiętaj! Fakt, że pozwał Cię bank, nie oznacza, że przegrasz sprawę.

Każde postępowanie do odrębna, indywidualna historia, oddzielnie gromadzony materiał dowodowy. W związku z tym to możliwość wystąpienia różnych wersji umów kredytowych. Wśród nich mogą się kryć także te dotknięte istotnymi wadami. Takie wady umożliwiają obalenie roszczenia banku względem Ciebie.

Nie zwlekaj zatem, ponieważ czas na stosowną reakcję po odebraniu przesyłki z Sądu masz ograniczony. Załoga zespołu konsument-wygrywa.pl przeanalizuje także Twoją sprawę. Dołożymy wszelkich starań, aby sukces pani Doroty, mógł być po wydaniu wyroku w Twojej sprawie – także Twoim sukcesem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/mechanizm-refinansowania/