Jak wygrać z Ultimo Portfolio Investment S.A. ?

Otrzymałeś od Ultimo nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i nie wiesz czy składać sprzeciw ponieważ nie wiesz jak wygrać z Ultimo Portfolio Investment? Mamy nadzieję, że poniżej przedstawiony stan faktyczny unaoczni Ci wartość obrony procesowej.

Dziś w naszym wpisie historia, która pokazuje jak wygrać z Ultimo Portfolio Investment S.SA. We wrześniu 2021 r. zgłosiła się do nas załamana klientka, która otrzymała korespondencje z Sądu. Pani Magda została zobowiązana do zapłaty stronie powodowej kwoty ponad trzynastu tysięcy złotych należności głównej. Oprócz tego, do zapłaty ponad dwóch tysięcy złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Klientka stała przed wyborem: zapłacić piętnaście tysięcy złotych, bądź złożyć sprzeciw.

To z kolei, nakazywało sprawdzić czy powód jest w stanie wykazać zasadność oraz wysokość zadłużenia, na które się powoływał. Warto wskazać, że gdyby pozwana nie złożyła sprzeciwu, nakaz szybko by się uprawomocnił. Wtedy powód mógłby otrzymać klauzulę wykonalności, a potem wszcząć egzekucję. Tak się jednak nie stało, pozwana podjęła pewne ryzyko i zleciła nam do prowadzenia sprawę o zapłatę z tytułu umowy pożyczki.

A więc, jak wygrać z Ultimo Portfolio Investment? Zgodnie z decyzją klientki wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty. W nim wyraziliśmy nasze twierdzenia co do żądania zapłaty i ustosunkowaliśmy się do dowodów jakie przedstawił powód. Według nas powództwo było bezzasadne, wobec czego domagaliśmy się oddalenia powództwa w całości. Wątpliwości nasze budziło nabycie wierzytelności przez powoda oraz wymagalność roszczenia.

Umowa pożyczki, którą przedstawił powód miała obowiązywać przez kilka lat. Naszym zdaniem nie wypowiedział on skutecznie umowy. To podpowiedziało nam jak wygrać z Ultimo Portfolio Investment.

Innymi słowy, termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. Ponadto, podnieśliśmy kilka dodatkowych zarzutów. Uderzały one w prawidłowość dokumentacji pożyczkowej, a w szczególności wykazanie zasadności dochodzonego roszczenia.

W efekcie doszło do wymiany pism procesowych, w których obydwie strony nie zmieniły swojego stanowiska. Wobec czego Przewodniczący zamknął rozprawę i wydał wyrok.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu I Wydział Cywilny oddalił powództwo w całości.

Ponadto, kosztami postepowania obciążył powoda w całości. Pozwana nie ma żadnego obowiązku zapłaty na rzecz powoda. Powyższe rozstrzygnięcie pokazuje jak wygrać z Ultimo Portfolio Investment. Wykazaliśmy, że warto było podjąć pewne ryzyko i wejść w spór z nabywcą wierzytelności przed sądem. W kieszeni klientki zostało ponad piętnaście tysięcy złotych, nie licząc odsetek, które pozwana musiałaby zapłacić od uwzględnionego żądania strony przeciwnej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem nt. Ultimo https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wygrana-z-ultimo-na-ponad-6-tysiecy-zlotych/