Klient może zapomnieć o długach! Net Gotówka Sp. z o. o. nie miała szczęścia w sądzie!

Kiedy trafiają do nas Klienci, często wspominają, że chcieliby zapomnieć o długach i móc budzić się bez stresu każdego poranka.

Samo zapomnienie może nie dać upragnionych efektów, wręcz może z czasem przysporzyć jeszcze większego stresu.

Ale zapomnieć, gdy sprawa jest już zamknięta, to już zupełnie co innego!

Na zamykaniu spraw znamy się jak mało kto i jesteśmy skłonni do pomocy.

Klient, który do nas trafił, otrzymał nakaz zapłaty od firmy Net Gotówka Sp. z o. o. w Warszawie na kwotę ponad 2.000,00 zł.

Cel który mu przyświecał, był jak najbardziej osiągalny, więc przystąpiliśmy do podpisania umowy, a następnie do wprowadzenia strategii w życie.

Sąd zapoznał się z argumentacją obu stron i zawyrokował na korzyść naszego Klienta!

W efekcie firma Net Gotówka Sp. z o. o. w Warszawie nie była zachwycona werdyktem sądu. Oddalenie pozwu w całości i koszty sądowe na rzecz pozwanego – nie taki był ich plan, gdy wysyłali do sądu pozew przeciwko naszemu Klientowi.

Chcesz zapomnieć o długach?

Zapraszamy!