Kolejna apelacja Profi Credit oddalona!

Kolejna historia, tym razem nieudana apelacja Profi Credit, redukcja zadłużenia i wygrana przed Sądem drugiej instancji w sprawie naszego klienta!

Ale zacznijmy od początku – co sprawiło, że apelacja Profi Credit została oddalona? Konsument podpisał umowę pożyczki z Profi Credit, która została zabezpieczona wekslem in blanco. Dzięki zabezpieczeniu pożyczkodawcy wniesiono pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym. Jednakże tym razem obyło się bez nakazu zapłaty, bowiem Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew. W tym miejscu zgłosił się do nas klient, który przesłał nam odebraną korespondencje.

W imieniu mocodawcy złożyliśmy pismo procesowe.

Podkreśliliśmy jak niekorzystny był stosunek prawny, który leżał u podstaw zabezpieczenia wekslowego. Sąd Rejonowy w Białymstoku przeanalizował treści weksla oraz podniesione przez nas zarzuty. W efekcie zredukował wysokość dochodzonego przez stronę przeciwną roszczenia.

Profi Credit domagał się zasądzenia blisko dziewiętnastu tysięcy złotych.

Sąd uwzględnił przedmiotowe powództwo jedynie w części, bowiem zasądził od pozwanego na rzecz powoda niecałe osiem tysięcy złotych. Żądanie strony przeciwnej zostało uwzględnione w około czterdziestu procentach. Uprzedziliśmy klienta, że takie rozstrzygnięcie może zapaść, bowiem otrzymany kapitał pożyczki nie został spłacony w całości. Wobec powyższego zasądzenie tej części roszczenia nie może dziwić. Mimo to bardzo cieszy oddalenie powództwa w zakresie kosztów pozaodsetkowych!

Powód nie zgodził się z wydanym rozstrzygnięciem- pojawiła się więc apelacja Profi Credit.

Zarzuty powoda dotyczyły rzekomo błędnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego . Oczywiście, nie można było zgodzić się ze stanowiskiem Profi Credit. Sporządziliśmy odpowiedź na apelację, którą przesłaliśmy do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Kto miał rację według Sądu II instancji? Słuszność twierdzeń należało przyznać nam i pozwanemu, efektem czego było oddalenie apelacji powoda. Pozwany nie ma żadnych kosztów sądowych z uwagi na wygranie sprawy w drugiej instancji w całości.

Pozwał Cię podmiot Profi Credit Polska S.A. i nie wiesz jak się bronić przed Sądem?

Podpisałeś weksel u pożyczkodawcy, a teraz wierzyciel wypowiada Ci umowę? Wpadłeś w spiralę długów, z której nie wiesz jak wyjść? Czujesz, że ciężar zaciągniętych zobowiązań Cię paraliżuje? Napisz do nas wiadomość mailową z opisem swojego problemu na adres mailowy: kontakt@konsument-wygrywa.pl

Pamiętaj, że jesteśmy po to by Ci pomóc!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/sad-oddala-powodztwo-prosperial-sp-z-o-o/