Kolejne sukcesy w sprawach z Recoverso RMC OU

Droga do sukcesu czasem bywa wyboista. Przekonali się o tym ostatnio nasi Klienci, którzy zlecili nam sprawy z powództwa Recoverso RMC OU. Obie sprawy zakończyły się wygraną naszych Klientów, jednakże w obu tych sprawach dopiero Sąd II instancji rozstrzygnął korzystnie na rzecz pozwanych.

Pierwsza sprawa


W pierwszej ze spraw Klient skontaktował się z nami mailowo. Wskazał w mailu, iż odebrał nakaz zapłaty, w którym Sąd zasądził od niego na rzecz Recoverso RMC OU 5000,00 zł. Po przeanalizowaniu dokumentów przesłanych przez Klienta znaleźliśmy podstawę do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Poprosiliśmy klienta o udzielenie pełnomocnictwa dla mecenasa i mogliśmy działać przed sądem. W sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieśliśmy szereg zarzutów, które w naszej ocenie wskazywały na brak zasadności roszczenia powoda. Wyrok Sądu I instancji był jednak niekorzystny dla Klienta- Sąd bowiem zasądził dochodzone przez powoda roszczenie praktycznie w całości, oddalając niewielką kwotę. W ustawowym terminie złożyliśmy wniosek o uzasadnienie wyroku wraz z obowiązkową opłatą od wniosku w wysokości 100 zł uiszczoną przez Klienta.


Po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem przeanalizowaliśmy ponownie sprawę i doszliśmy do przekonania, iż Sąd dokonał błędnej oceny dowodów. Zaproponowaliśmy więc klientowi apelację merytoryczną co do zasądzonej części, informując przy tym klienta o możliwym ryzyku wiążącym się z ewentualnym oddaleniem apelacji przez Sąd II instancji. Klient podjął ryzyko i wyraził zgodę na złożenie przez nas apelacji merytorycznej. Jak się później okazało, decyzja ta okazała się słuszna.


Sąd II instancji po zapoznaniu się z podniesionymi przez nas zarzutami zmienił wyrok sądu I instancji i oddalił powództwo w całości. Sąd II instancji zasądził od Recoverso RMC OU na rzecz naszego klienta zwrot kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancję. Klient może więc odetchnąć z ulgą, nie musi bowiem już nic płacić estońskiemu podmiotowi Recoverso RMC OU.

Efekt: oddalone 5000,00 zł i zasądzony od powoda na rzecz pozwanego zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Druga sprawa


Podobnie sytuacja wyglądała w drugiej sprawie. Nasza Mocodawczyni również odebrała nakaz zapłaty, w którym sąd zasądził od niej na rzecz Recoverso RMC OU kwotę 7000,00 zł. Wnieśliśmy w imieniu Klientki sprzeciw od nakazu zapłaty, jednakże Sąd I instancji nie uwzględnił naszych argumentów i zasadził w całości dochodzoną przez powoda kwotę. Tym razem również w ustawowym terminie złożyliśmy wniosek o uzasadnienie wraz z opłatą w wysokości 100 zł uiszczoną przez Klientkę i tak jak w poprzedniej sprawie po przeanalizowaniu uzasadnienia znaleźliśmy podstawę do zaskarżenia wyroku w całości. Sąd II instancji przychylił się do naszej argumentacji zaprezentowanej w apelacji i zmienił wyrok Sądu I instancji oddalając powództwo w całości. Sąd II instancji zasądził również zwrot kosztów zastępstwa procesowego za I i II instancję od powoda na rzecz naszej klientki.
I tym razem opłacało się zaryzykować, klientka nie jest już zobowiązana do zapłaty żadnej kwoty na rzecz Recoverso RMC OU.

Efekt: oddalone 7000 zł zasądzony od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego.


Te dwa przykłady pokazują, iż Sędziowie w różnych Sądach mają zupełnie różne spojrzenie na sprawę. Dlatego w sprawie, w której Sąd zasądza od pozwanego na rzecz powoda choćby małą kwotę, wnikliwie analizujemy uzasadnienia wyroków Sądów I instancji i tam gdzie widzimy szansę na zmianę rozstrzygnięcia przez Sąd II instancji, proponujemy naszym Klientom – konsumentom wniesienie apelacji.

Warto bowiem do końca walczyć o wygraną.