Kolejne wygrane z Provident Polska S.A. Sąd Okręgowy uwzględnił nasze apelacje!

W dzisiejszym wpisie historia dwóch batalii sądowych z Provident Polska S.A. Dodać trzeba – batalii, które zakończyły się dopiero w drugiej instancji!

Pierwsza ze spraw, które dziś opiszemy to klasyka gatunku. Niespłacona pożyczka w Provident Polska, a potem pozew i sprawa w sądzie.

Jeżeli zastanawiasz się czy jest sens odwoływać się od wyroku Sądu Rejonowego to wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z początku listopada 2021r. jest doskonałym przykładem na to, że warto! Sąd Rejonowy nie przychylił się do naszej argumentacji odnośnie opłat i prowizji zastrzeżonych w umowie z Provident Polska S.A., jednakże wywiedliśmy od tego wyroku apelację i Sąd Okręgowy podzielił nasze zdanie – koszty opłat i prowizji nie są należne Provident Polska S.A.! Z pierwotnie dochodzonej przez Provident Polska S.A. kwoty ponad 12 000,00 zł Sąd obniżył należność do kwoty niecałych 7 000,00 zł (wyłącznie do kapitału pożyczki). Nasza klientka nie musi dzięki temu płacić Provident Polska S.A. ponad 5 000,00 zł z tytułu prowizji i opłat.

Druga sprawa to również standardowy pozew Provident Polska S.A. o zapłatę należności z tytułu pożyczki. Również i w tej sprawie wyrok Sądu Rejonowego był dla naszej Klientki, pomimo naszych starań, niekorzystny.

Sąd zasądził całość dochodzonego przez Provident Polska S.A. roszczenia. Nasi prawnicy po przeanalizowaniu uzasadnienia wyroku stwierdzili jednoznacznie, że należy walczyć i nie można zgodzić się z zawyżonymi kosztami dwóch pożyczek zawartych z Provident Polska S.A. Pani Sylwia (imię zmienione) zgodziła się podjąć ryzyko procesowe i wywiedliśmy od tego niekorzystnego wyroku apelację co do kwoty
niemal 14 000,00 zł! Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił naszą apelację i oddalił powództwo ponad kwotę niespełna 200 zł ! Oznacza to, że z 14 000,00 zł naszej Klientce pozostało do zapłaty tylko niespełna 200 zł! Nie musi ona uiszczać na rzecz Provident Polska S.A. rażąco wysokich kosztów prowizji oraz opłat. Gdyby nie decyzja o apelacji, wyrok Sądu Rejonowego uprawomocniłby się, a nasza Klientka stanęłaby w obliczu konieczności zapłaty olbrzymiej dla niej kwoty. Nie każdą sprawę można wygrać, ale jeżeli istnieje choćby cień szansy na to, by zmienić niekorzystny wyrok, warto próbować. Czasami dopiero apelacja pozwala osiągnąć cel, którym jest zwalczenie rażąco
zawyżonych kosztów pożyczki a w dalszej perspektywie – życie bez długów.


Zawarłeś umowę pożyczki z Provident Polska S.A. i nie radzisz sobie z jej spłatą? Masz wątpliwości co do tego, czy w umowie nie zawarto postanowień o niedozwolonym charakterze? Skontaktuj się z nami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw
konsumenckich, reprezentowaliśmy tysiące klientów w sporach z bankami i firmami udzielających chwilówek. Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty lub wyrok z Provident Polska S.A. pomożemy Ci przed Sądem, zgłoś się do Nas!