Korzystny wyrok z Profi Credit Polska S.A.

Nasz klient otrzymał nakaz zapłaty wydany na skutek pozwu wniesionego przez Profi Credit Polska S.A.

Zgłosił się do nas niezwłocznie z prośbą o wniesienie odwołania.

Mamy ogromne doświadczenie w postępowaniach ze spółką Profi Credit Polska S.A., nic więc dziwnego, że uzyskaliśmy dla Klienta korzystny wyrok.

Nie mogła się z tym pogodzić spółka Profi Credit Polska S.A., która wniosła apelację od wyroku. Zareagowaliśmy natychmiastowo, wnosząc odpowiedź na apelację, w której celnie wypunktowaliśmy nieprawidłowe stanowisko zawarte w apelacji Profi Credit.

Efekt?

Apelacja Profi Credit oddalona w całości!

Przeciwnik: Profi Credit Polska S.A.

Rodzaj sprawy: obrona przed nakazem zapłaty i apelacją

Rezultat: uzyskanie dla konsumenta korzystnych wyroków, gdyż z nami konsument wygrywa!