Kredyt Inkaso I NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu znów przegrywa.

Kredyt Inkaso I NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu przegrywa z nami kolejną sprawę.

W dzisiejszym wpisie opowiemy historię klientki, która zgłosiła się do nas z odebranym nakazem zapłaty na kwotę ponad 8.300,00 zł wydanym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu na rzecz Kredyt Inkaso I NSFIZ z siedzibą w Warszawie. Nasza kancelaria reprezentuje klientkę w kilkunastu postępowaniach. 

Pani Anna współpracowała wcześniej z naszą kancelarią, dlatego wiedziała, że należy zgłosić się do profesjonalnego pełnomocnika najszybciej jak to możliwe. W rezultacie po odebraniu nakazu zapłaty, zgłosiła się do nas w terminie nieprzekraczającym terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Mamy na to tylko 14 dni od chwili odebrania nakazu przez pozwaną.

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów podjęliśmy się reprezentowania naszej klientki również w sprawie z Kredyt Inkaso I NSFIZ.

Podstawą roszczenia powoda była umowa pożyczki udzielona pozwanej przez Vivus Finance sp. z o. o. Następnie wierzytelność przysługująca Vivus Finance sp. z o.o. względem pozwanej została nabyta w drodze cesji przez Kredyt Inkaso I NSFIZ.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty podnieśliśmy szereg zarzutów. Zarówno co do legitymacji procesowej czynnej powoda jak i samej umowy pożyczki udzielonej przez Vivus Finance sp. z o.o.

Nasze zarzuty zostały uwzględnione przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.

Sąd umorzył postępowanie co do kwoty 1800,00 zł. W dalszej części oddalił powództwo Kredyt Inkaso I NSFIZ z siedzibą w Warszawie. Mało tego! Zasądził od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości aż 1817 zł. Gdy tylko uzyskaliśmy informację o wyroku w powyższej sprawie, od razu poinformowaliśmy klientkę. Pani Anna po raz kolejny będzie mogła świętować sukces. To kolejna jej sprawa, którą przy naszej pomocy Pani Anna wygrywa w Sądzie!

Powód: Kredyt Inkaso I NSFIZ z siedzibą w Warszawie

Dochodzona kwota: 8.300,00 zł

Efekty:

– powództwo umorzone co do kwoty 1800,00, w dalszej części oddalone,

– zasądzony od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1817 zł

Historia Pani Anny pokazuje, iż powierzenie swoich spraw profesjonalistom zbliża do oddłużenia.

Jeśli i Ty właśnie odebrałaś z Sądu nakaz zapłaty lub pozew od Kredyt Inkaso I NSFIZ nie czekaj i zgłoś się do nas – napisz do nas maila lub zadzwoń! Z naszą pomocą być może już niebawem będziesz mógł świętować swój sukces.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym innym wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wygrana-sprawa-sadowa-z-syner-sp-z-o-o/