Nakaz zapłaty i wygrana z Debt Collect NSFIZ.

Kilka miesięcy temu zadzwonił do nas klient z Wielkopolski gdyż otrzymał z Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nakaz zapłaty. Emocje jakie towarzyszyły odbiorcy korespondencji, były bardzo negatywne. Rozgoryczenie budził fakt, że adresat przesyłki sądowej nigdy nie zawierał żadnej umowy pożyczki z podmiotem, który go pozwał.

Jak doszło do tego, że nasz klient dostał nakaz zapłaty i jak doszło do szczęśliwego finału, którym była wygrana sprawa sądowa z Debt Collect NSFIZ?

Tuż po otrzymaniu dokumentów wyjaśniliśmy klientowi, że Debt Collect NSFIZ działał w niniejszej sprawie jako wierzyciel wtórny. W efekcie twierdził, że nabył wobec pozwanego wierzytelność w drodze umowy cesji.


Szczęście w nieszczęściu, że konsument, po tym jak otrzymał nakaz zapłaty, skontaktował się z nami.

Wnieśliśmy w przewidzianym przez prawo terminie sprzeciw, podnosząc szereg zarzutów. Oczywiście stanęliśmy na stanowisku, że powództwo powinno zostać oddalone. M.in. z uwagi na brak legitymacji czynnej powoda oraz nieudowodnienie przez stronę przeciwną roszczenia — co do zasady oraz co do wysokości. W trakcie postępowania doszło do wymiany pism procesowych i konfrontacji poglądów między naszych i powoda. Gdy spór dojrzał do rozstrzygnięcia, sąd skierował sprawę na posiedzenie niejawne i wydał orzeczenie.

Wyrokiem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu oddalono powództwo opiewające na blisko pięć tysięcy złotych — dla naszego klienta była to wygrana sprawa sądowa z Debt Collect NSFIZ.

Dodatkowo obciążono powoda w całości kosztami procesu. Emocje klienta od momentu odebrania nakazu do wydania kończącego sprawę rozstrzygnięcia zmieniły się o sto osiemdziesiąt stopni. Szczęście naszego klienta po informacji o tym wyroku było nie do opisania!

Na rynku usług kredytowych, czy też finansowych działa wiele podmiotów, o których przeciętny konsument nigdy nie słyszał.

Jeżeli zawarłeś zobowiązanie typu chwilówka, pamiętaj, że pierwotny wierzyciel w każdej chwili może sprzedać twoje zobowiązanie nieznanemu podmiotowi. To, że nie kojarzysz powoda nie zwolnia Cię z obowiązku podjęcia czynności procesowych. Co w sytuacji, kiedy otrzymałeś nakaz zapłaty z Sądu? Warto by prawnik mający doświadczenie w tego rodzaju sporach sądowych dokonał analizy twojego problemu i podjął niezbędne kroki. Często takie posunięcie ochroni Twój portfel przed nienależnym wydatkiem. Powyższe orzeczenie jest tego najlepszym przykładem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/refinansowaniem-czy-mozna-z-nim-walczyc/