Niezależnie gdzie mieszkasz, możemy Ci pomóc w odzyskaniu życia bez długów! Tu przykład powództwa od spółki Alfakredyt sp. z o.o.

Dzisiaj przedstawiamy wyrok, który zapadł w sprawie Alfakredyt sp. z o.o. przeciwko jednej z naszych Klientek, która została pozwana o zapłatę kwoty w wysokości ponad 2 600 zł. Klientka zadzwoniła do nas z prośbą o pomoc, gdyż otrzymała dokumenty z sądu i nie wiedziała co z nimi dalej zrobić.

Po wstępnej rozmowie telefonicznej poprosiliśmy o przesłanie nam skanów lub zdjęć dokumentów, które przesłał sąd. Po ich analizie zaproponowaliśmy poprowadzenie obrony procesowej, gdyż widzieliśmy podstawy do oddalenia powództwa spółki Alfakredyt sp. z o.o.

Klientka zdecydowała się powierzyć nam swoją sprawę. Po ustaleniu warunków współpracy uzyskaliśmy pełne umocowanie do działania w sprawie Klientki.

Wracając zaś do sprawy z Alfakredyt sp. z o.o., udało nam się ją wygrać w całości, co pokazuje, że jesteśmy przede wszystkim skuteczni. Wiemy, że efekt końcowy jest najważniejszy dla naszych Klientów, dlatego zawsze dajemy z siebie wszystko.

Z długu w wysokości 2 600 zł pozostało 0 zł!

Dodatkowo Alfakredyt sp. z o.o. poniósła koszty całego postępowania sądowego.

Udało nam się więc osiągnąć najlepszy z możliwych rezultatów.

Niezależnie gdzie mieszkasz, możemy Ci pomóc w odzyskaniu życia bez długów!

Przeciwnik: Alfakredyt sp. z o.o.

Rodzaj sprawy: oddłużenie, dług z umowy pożyczki, nienależne koszty pożyczki, obrona procesowa, obrona przed pozwem,

Rezultat: oddalenie powództwa w całości, wygrana w 100%