Oddalenie powództwa EOS 1 FIZNFS

Podmiot EOS 1 FIZNFS jest funduszem skupującym wierzytelności od wielu podmiotów działających na rynku.

EOS 1 FIZNFS skupuje wierzytelności m.in. od Orange Polska S.A. Powszechnie znanej firmy oferującej swoim klientom usługi telekomunikacyjne. Orange Polska S.A. zapewnia swoim klientom m.in. dostęp do Internetu, sieci komórkowej, jak również możliwość zakupu na raty sprzętu elektronicznego.

Mimo, że Pan Andrzej nie znał podmiotu EOS 1 FIZNFS, otrzymał z Sądu przesyłkę zobowiązującą go do złożenia w terminie 14 dni sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Nakaz opiewał ok. 2.000 zł wraz z kosztami oraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie w zapłacie. Klient nie zawierał z tym podmiotem żadnej umowy, dlatego zlecił naszej Kancelarii obronę procesową.

Po zapoznaniu się z twierdzeniami pozwu okazało się, że wierzycielem pierwotnym jest właśnie Orange Polska S.A. Spółka sprzedała w drodze cesji wierzytelności będące jednocześnie podstawą dochodzonego roszczenia.

Dokładna analiza dokumentów księgowych, przeprowadzona przez prawników naszej kancelarii, pozwoliła na postawienie skutecznych zarzutów w sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Powód nie przedstawił faktur VAT, z których dochodził w niniejszej sprawie roszczenia, lecz zupełnie inne dokumenty księgowe.

Nie udowodnił roszczenia zarówno co do samej zasady, jak i wysokości. W konsekwencji Sąd Rejonowy w Szczytnie oddalił powództwo.

Otrzymałeś z Sądu nakaz zapłaty lub zobowiązania do złożenie odpowiedzi na pozew od podmiotu EOS 1 FIZNFS? Potrzebujesz pomocy? Doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych odpowie na Twoje pytania i podejmie się obrony procesowej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/profi-credit-przegrywa/