Oddalenie powództwa w sprawie P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ!

P.R.E.S.C.O Investment I NSFIZ jest jednym z wielu funduszy, z którymi przychodzi nam mierzyć się na salach sądowych na terenie całego kraju.

Dajemy z siebie co najlepsze, aby uzyskać możliwie jak najbardziej korzystne wyroki dla naszych Klientów.

Tak też było w sprawie, którą dzisiaj Wam przedstawiamy.

Klient zgłosił się do nas z pozwem oraz zobowiązaniem z sądu do złożenia odpowiedzi na pozew i poprosił nas o pomoc. Nie czuł się on bowiem na siłach, aby samodzielnie prowadzić cały proces sądowy, dlatego zaufał nam i zdał się na naszą wiedzę i doświadczenie.

Nie zawiedliśmy pokładanych w nas nadziei i doprowadziliśmy do pozytywnego rezultatu – powództwo wniesione przez P.R.E.S.C.O Investment I NSFIZ zostało oddalone w całości, a koszt postępowania musiał ponieść fundusz.

Przeciwnik: P.R.E.S.C.O Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rodzaj sprawy: obrona przed pozwem, zadłużenie z chwilówki