Nasze sukcesy

Profi Credit Polska i wygrana w II instancji

Sytuacja typowa. Można powiedzieć, nic nowego. Pozew z firmy Profi Credit Polska. Znowu masa zawyżonych kosztów naliczona do zapłaty, znowu straszenie windykacją. Klient spanikowany. Chce płacić, boi się sądu. Jednak daje się przekonać, ruszamy z reprezentacją w sądzie. Należność ponad…

Wygrana przed sądem z Heimondo

Kila miesięcy temu zgłosiła się do nas pozwana konsumentka, która początkowo nie wierzyła, że uda jej się wygrać przed sądem. Po nawiązaniu współpracy z klientką, podjęliśmy się obrony jej interesów w sporze z wierzycielem. Efekt końcowy wywołał ogromną radość po…

Kolejna porażka wierzyciela

Znowu wygramy w postępowaniu sądowym w sporze z wierzycielem. Tym razem konsument uzyskał pozytywny wyrok przeciwko Ulitmo Portfolio Investment z siedzibą w Luksemburgu. Warto zaznaczyć, że poniższe rozstrzygnięcie jest już prawomocne. Zadłużenie naszego klientka zostało oddłużone o kilka tysięcy złotych…

Pomagamy w oddłużaniu!

Kolejny raz odnosimy spory sukces w postępowaniu sądowym. Wierzyciel Recoverso RMC OU z siedzibą w Tartu pozwał naszego klienta o zapłatę kwoty wynoszącej niespełna dziesięć tysięcy złotych. Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym i wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, staliśmy…

Sukces w sporze sądowym

Kolejna wygrana sprawa na naszym koncie. W tym miejscu mamy okazje zaprezentować Państwu wyrok oddalający powództwo w całości. Powód Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie nie wykazał roszczeń wobec pozwanego. W trakcie postępowania podnosiliśmy, że żądanie…

Kolejne oddłużenie!

Jak skutecznie dokonać oddłużenia? To pytanie zadaje z pewnością zadaje sobie wielu naszych klientów. Jedną z metod walki z wierzycielami jest podjęcie obrony procesowej w postępowaniu sądowym. Poniżej pokazujemy Państwu efekt wygranej czyli wyrok oddalający powództwo w całości. W jaki…

Zwycięstwo w sporze z Prokurą

Kolejny pozew i kolejne oddalone powództwo! Pomimo trudnego początku, którym dla klienta było otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, udało się uzyskać pozytywny efekt. Nasze pisma procesowe złożone w toku postępowania przyniosły zamierzony efekt. Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim oddalił…

Wygrywamy z Aforti!

Kolejna pozytywnie rozstrzygnięta sprawa wpływa na nasze konto! W niniejszej sprawie konsument został pozwany z roszczeń wynikających z umowy pożyczki przez wtórnego nabywcę wierzytelności tj. Afortii Collections S.A. z siedzibą w Warszawie. Klient powierzył nam zaufanie i zlecił reprezentację jego…

Sukces konsumenta z wierzycielem!

W tym wpisie prezentujemy Państwu wygraną z Centrum Rozwiązań Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powód wytoczył powództwo przeciwko naszemu klientowi powództwo na kwotę sięgającą niespełna dziesięć tysięcy złotych. Konsument od samego początku był zadowolony z pomocy prawnej,…