Nasze sukcesy

Znowu wygrana! Tym razem z Alektum Capital II AG

Poniżej prezentujemy Państwu kolejny dowód celem stwierdzenia, że da się wygrać przed sądem z wierzycielem. Podmiot Alektum Capital II AG w toku procesu powoływał się na nabycie wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki uprzednio zawartej z konsumentem. Jednakże samo twierdzenie, że…

Kolejny sukces na naszym koncie!

Prokura wnosi pozew Wszystko zaczęło się od tego, że Prokura NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu wniosła pozew przeciwko naszej klientce do sądu rejonowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania. Następnie Sąd Rejonowy w Dębicy wydał nakaz zapłaty. Pozwana przesyłając nam dokumentację…

TAKTO NSFIZ przegrywa przed Sądem!

Kolejne oddalone powództwo na naszym koncie. Powód TAKTO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie dochodził od naszej klientki zapłaty kwoty wynoszącej blisko dziewięć tysięcy złotych. Konsumentka przerażona dokumentacją otrzymaną z Sądu, szukała pomocy do skutecznej obrony swoich…

Oddalamy powództwo Prokury!

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu kilka miesięcy temu pozwał naszą klientkę o zapłatę kwoty wynoszącej około 10 tysięcy złotych. Pozwana konsumentka zwróciła się do nas o pomoc prawną. Po uzyskaniu stosowanych dokumentów wnieśliśmy w imieniu…

Kolejne wygrane z Profi Credit Polska S.A.

Kolejne wygrane z Profi Credit Polska S.A.

Odebranie nakazu zapłaty – pamiętaj o podjęciu działań w terminie Nasza klientka została pozwana przez Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o zapłatę kwoty wynoszącej niemalże trzydzieści dziewięć tysięcy złotych. Nie trzeba podkreślać, że niniejszy spór sądowy dotyczył…

Życie bez długów jest możliwe!

Jeżeli wierzyciel wystąpi na drogę sądową z powództwem nie oznacza to, że nie masz szans na wygraną. Nasze doświadczenie od lat pokazuje, że firmy chwilówkowe mają duże trudności, by wykazać zasadność dochodzonego roszczenia. Jeżeli w toku procesu strona pozwana sformułuje…

Pomagamy konsumentom odstępować od umów!

Sklep internetowy nie oddaje pieniędzy za zwrócony towar? Coraz więcej naszych klientów zwraca się do nas z pytaniem, co mogą zrobić, gdy odstąpili od umowy sprzedaży zawieranej na odległość, odesłali towar, a sklep internetowy nie oddaje pieniędzy, pomimo upływu 14…

Kolejny sukces pozwanego konsumenta!

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, który wytoczył powództwo przeciwko konsumentowi po raz kolejny przegrywa z nami przed Sądem. Tym razem Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oddala powództwo i zasądza od powoda na rzecz…