Nasze sukcesy

Sąd oddala powództwo Ultimo!

W sprawie z powództwa Ultimo Portfolio Investment z siedzibą w Luksemburgu powód dochodził od naszej klientki prawie około czterech tysięcy złotych. W imieniu pozwanej wnieśliśmy odpowiedź na pozew, a także dalsze pisma procesowe, w których składaliśmy wniosek o oddalenie powództwa…

Wygrywamy apelację z Santanderem!

Odnotowujemy kolejny duży sukces na naszym koncie! Na skutek sporządzonej w imieniu konsumenta odpowiedzi na apelację, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddala apelację Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Poniższe orzeczenie oznacza to, że korzystny wyrok Sądu I instancji…

Wygrywamy przed Sądem Apelacyjnym z Prokurą!

W niniejszej sprawie nie zgodziliśmy się z ustaleniami poczynionymi przez Sąd Okręgowy w Katowicach i wnieśliśmy apelację od wydanego orzeczenia. Warto zaznaczyć, że wartość przedmiotu zaskarżenia w sporze z Prokurą NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu wynosiła ponad 100 000,00 zł.…

Prokura NSFIZ przegrywa przed Sądem!

W tym miejscu publikujemy kolejne orzeczenie Sądu, które zakończyło się po myśli naszej klientki w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oddalono w całości powództwo opiewające…

Wygrywamy także z bankami!

W niniejszej sprawie prezentujemy Państwu wyrok oddalający powództwo z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Nasze twierdzenia odnośnie przedstawionej przez stronę przeciwną dokumentacji pożyczkowej okazały się trafne. Po zajęciu przez nas stanowiska w sprawie, Sąd doszedł do prawidłowego przekonania, że…

Uchylamy nakaz zapłaty i oddalamy powództwo!

Kolejna sprawa z pozytywnym zakończeniem na naszym koncie. Klient z wydanym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym zgłosił się do nas w odpowiednim terminie. W imieniu pozwanego konsumenta wnieśliśmy zarzuty od nakazu zapłaty, w których podnieśliśmy szereg zarzutów przeciwko roszczeniu powoda…

Powództwo Ultimo oddalone w całości!

Powód Ultimo Portfolio Investment S.A. wniósł pozew o zapłatę przeciwko konsumentowi na kwotę przekraczającą trzynaście tysięcy złotych. Na skutek naszych działań, udało się przekonać Sąd, że żądanie strony przeciwnej jest całkowicie niewykazane. Wobec powyższego, niezasadne powództwo zostało oddalone przez Sąd…