Powództwo Alektum Capital II Ag

W sprawach cywilnych często na pierwszy rzut oka widać, czy dana sprawa rokuje na powodzenie. Ale w sprawach takich jak ta, na to czy powództwo Alektum Capital będzie uwzględnione składało się wiele czynników, wśród których była sędziowska ocena dowodów.

Pan Piotr zgłosił się do nas z prośbą o pomoc po tym jak otrzymał powództwo z Alektum Capital. Czasami dostrzeżenie niezwykle małych uchybień i wyartykułowanie ich przed Sądem może mieć ogromne znaczenie dla rozstrzygnięcia.

Nasz klient otrzymał z Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nakaz zapłaty. Pozwany przesłał nam wszystkie dokumenty, które otrzymał w kierowanej do niego korespondencji. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty, w którym zanegowaliśmy wysokość oraz zasadność dochodzonego roszczenia. Naszym zdaniem powód nie przedstawił żadnego dowodu, który wykazywałby na zawarcie z pozwanym umowy pożyczki w kształcie przez niego przedstawionym. Naszym głównym celem było oddalić powództwo Alektum Capital w całości. Taki wniosek został złożony przez profesjonalnego pełnomocnika, który posiada wieloletnie doświadczenie dotyczące redukcji długów. Mocno trzymaliśmy kciuki, że sąd rozpoznający sprawę przychyli się do naszych twierdzeń i zarzutów.

Korzystny wyrok oznaczałby przecież duże oszczędności dla naszego klienta.

Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy. Nadszedł czas, w którym Sąd skierował sprawę na posiedzenie niejawne i wydał wyrok. Efekt? Wielka satysfakcja po naszej stronie i korzyść finansowa po stronie pozwanej. Sąd oddalił powództwo Alektum Capital opiewające na blisko sześć tysięcy złotych. Pozwany nie posiada żadnego długu wobec tego podmiotu. Wraz z wygaśnięciem obowiązku zapłaty należności głównej, konsument nie musi płacić kosztów procesu na rzecz pełnomocnika powoda, czy też dochodzonych przez powoda odsetek. Jest to kolejny przykład, w którym widać, że obrona procesowa przynosi wymierne korzyści.

Otrzymałeś powództwo Alektum Capital II AG?

Przed zapłatą długu, o którym jedynie twierdzi wierzyciel, zweryfikuj czy dochodzone przez niego roszczenie jest w ogóle należne, a jeśli tak czy w takiej wysokości w jakiej wskazuje on w pozwie. W tym celu warto skorzystać z ludzi posiadających doświadczenie w odpowiedzi na postawione powyżej pytanie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem nt. Alektum https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/roszczenie-alektum-capital-ii-ag-zredukowane-o-ponad-cztery-tysiace/