Powództwo Alior Bank S.A i wygrana klientów.

Przedstawimy dziś historię naszych klientów-małżeństwa, które otrzymało powództwo Alior Bank S.A.

Sprawa, z którą klienci zgłosili się o pomoc do naszej kancelarii to powództwo Alior Bank S.A. Dotyczyło umowy kredytu konsolidacyjnego, a kwota, której dochodził od pozwanych Alior Bank S.A. wynosiła 160.000,00 zł! Z dokumentów przesłanych przez klientów nie wynikało jednak, by faktycznie doszło do konsolidacji wcześniejszych zobowiązań. Kwestionowaliśmy również wymagalność roszczenia a także wysokość pozaodsetkowych kosztów pożyczki.

Po niemal dwóch latach Sąd wydał wyrok w tej sprawie! Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie w całości uwzględnił naszą argumentację podniesioną w odpowiedzi na pozew oraz rozszerzona następnie w kolejnych pismach procesowych i oddalił powództwo w całości.

Powód: Alior Bank S.A.

Efekt: oddalone roszczenie powoda co do kwoty 160.000,00 zł wraz z odsetkami. Zasądzony od Alior Bank S.A. na rzecz Klienta zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 5434,00 zł.

To kolejny przykład naszych klientów, którzy wygrywają w Sądzie sprawy z powództwa Alior Bank S.A. Wniosek jest więc prosty, nigdy nie należy się poddawać bez walki. W tej sprawie na pierwszy rzut oka pewnie wydawać by się mogło, że z bankiem nie da się wygrać. Jest to jednak błędne myślenie. Jeżeli więc otrzymałeś z Sądu nakaz zapłaty bądź pozew, gdzie jako powód figuruje Alior Bank S.A. nie czekaj i skontaktuj się z nami. Skorzystaj z naszego doświadczenia w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Najpewniej i Tobie będziemy więc mogli pomóc przed Sądem.

Zapraszamy do zapoznania się z innym wpisem nt. sprawy z bankiem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/jak-oddalic-powodztwo-mbank/