Powództwo z EOS 1 FIZNFS na ponad 9000 zł – oddalone!

Do Kancelarii zgłosiła się Pani Monika, która otrzymała powództwo z EOS 1 FIZNFS na ponad 9000 zł.

Nasza klientka otrzymała powództwo od EOS 1 FIZNFS czyli podmiotu o nazwie EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie.

Panią Monikę zdziwiło powództwo z EOS 1 FIZNFS ponieważ nigdy nie zawierała jakichkolwiek umów z tym podmiotem.

Co więcej, nigdy o takim podmiocie nie słyszała. Klientka niezwłocznie po otrzymaniu pozwu wraz ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi, przesłała Naszej Kancelarii wszystkie dokumenty. Wszystko po to abyśmy podjęli w jej imieniu obronę.

Po otrzymaniu dokumentów nasze wątpliwości budziła przede wszystkim legitymacja procesowa powoda w postępowaniu. Podmiot powoływał się na nabycie wierzytelności wynikającej z rzekomych zobowiązań Pani Moniki wobec P4 sp. z o. o.

Powód nie przedstawił żadnych wiarygodnych dowodów, aby wierzytelność istniała a następnie miałaby zostać przez niego nabyta.

Po złożeniu odpowiedzi na pozew a następnie wymianie pism procesowych, Sąd Rejonowy Szczecin -Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w całości podzielił nasze stanowisko. W efekcie powództwo w całości oddalił i obciążył EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny kosztami procesu.

Skuteczne zarzuty podniesione w postępowaniu sądowym doprowadziły do oddalenia powództwa. Pani Monika nie jest już zobowiązania do zapłaty jakiejkolwiek kwoty.

Zostałeś pozwany przez jakikolwiek fundusz inwestycyjny, o którego istnieniu nigdy nie słyszałeś?

jest wysoce prawdopodobne, iż podmiot ten w postępowaniu sądowym nie jest w stanie wykazać swojej legitymacji procesowej. Konieczne jest jednak podjęcie obrony procesowej i przedstawienie stanowiska procesowego wraz z odpowiednimi zarzutami.

Powierz prowadzenie sprawy Naszej Kancelarii, której zespół adwokatów i radców prawnych doświadczonych w występowaniu w spawach oddłużeniowych po stronie pozwanych, dołoży wszelkich starań, aby Tobie pomóc. Skontaktuj się z Nami!! Zadzwoń + 48 735 119 530.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/powodztwo-z-fundusz-prokura-i-jego-kolejna-przegrana/