Pozew od firmy Nordecum okazał się bezpodstawny!

Jedna z naszych Klientek zgłosiła się do nas, ponieważ otrzymała pozew od firmy Nordecum sp. z o.o.

Klientka nie czuła się na siłach, aby samodzielnie poprowadzić sprawę przed sądem, dlatego zdecydowała się powierzyć ją nam. Zadbaliśmy należycie o interes naszej Klientki i po przeprowadzeniu postępowania sądowego okazało się, że roszczenie z pozwu nie przysługiwało Nordecum sp. z o.o.

Sąd oddalił powództwo w całości i dodatkowo obciążył Nordecum sp. z o.o. kosztami postępowania.

Przeciwnik: Nordecum sp. z o.o.

Rodzaj sprawy: obrona przed pozwem, prowadzenie postępowania sądowego

Rezultat: wygrana