Pozew przeciwko konsumentce – wygrana z Profi Credit.

Profi Credit Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej złożył pozew przeciwko konsumentce. Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym niemal 20 000 zł. Jak potoczyła się sprawa sądowa?

Pozew przeciwko konsumentce – naszej klientce – zapoczątkował jej przygodę z naszą kancelarią.

Klientka powierzyła prowadzenie sprawy sądowej naszym specjalistom z zakresu oddłużania prawnego po tym jak otrzymała pozew. Jak wyglądała sprawa sądowa o dług? Co zawierał sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym? Podnieśliśmy, że roszczenie powoda oparte na wekslu nie może zostać uwzględnione. Stosunek umowny w tym przypadku powodował brak wymagalności roszczenia. Powód jeszcze w toku postępowania złożył bezzasadny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd najpierw oddalił wniosek powoda, a następnie oddalił powództwo w całości. Pozwana uniknęła groźby postępowania egzekucyjnego i zapłaty powodowi dużej sumy pieniędzy. Pomagamy znaleźć wyjście z zadłużenia.

Pozwał Cię Profi Credit? Czeka Cię sprawa sądowa ? Nie zwlekaj i jak najszybciej skontaktuj się z nami.

Dokonamy analizy Twojej sytuacji prawnej. Być może roszczenie powoda nie istnieje. Wtedy nie masz obowiązku świadczenia na rzecz pożyczkodawcy. Powyższy wyrok świetnie pokazuje, że warto dochodzić swoich racji w postępowaniu sądowym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym poprzednim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/kolejna-wygrana-z-profi-credit/