Pozwany przez Invesystem sp. z o.o.! Częściowa zmiana wyroku w II instancji

Nasz Klient został pozwany przez Invesystem sp. z o.o. o zapłatę kwoty około 4000 zł.

Niestety, sąd I instancji zasądził od Klienta całą kwotę, pomimo podnoszonych przez nas zarzutów, zgodnie z którymi roszczenie nie przysługiwało spółce Invesystem sp. z o.o. w takiej wysokości.

Wnieśliśmy jednak apelację od wyroku, dzięki czemu udało się uzyskać oczekiwany przez rezultat.

Sąd Okręgowy rozliczył koszty pożyczki przyjmując, że w zakresie kwoty około 1500 zł nie należą się one pożyczkodawcy.

Przeciwnik: Investytem sp. z o.o.

Rodzaj sprawy: apelacja od niekorzystnego wyroku

Rezultat: częściowa zmiana wyroku na korzyść Klienta – częściowa redukcja zobowiązania Klienta.