Pożyczka zawarta z Aasa Polska S.A. i wygrana.

W dzisiejszym artykule pożyczka jaką zawarła nasza klientka i wygrana sprawa z nią związana.

Pożyczka zawarta z Aasa Polska S.A. była początkiem opisywanej sprawy. Pani Ewa spłaciła ją ponad rok wcześniej niż przewidywał to termin w umowie. Klientce przysługiwał zwrot nadpłaconych kosztów umowy pożyczki. Pożyczkodawca nie chciał dobrowolnie oddać Pani Ewie pieniędzy. W rezultacie poszkodowana zgłosiła się do nas po profesjonalną pomoc prawną.

Czasami jedyną drogą odzyskania pieniędzy jest skierowanie sprawy do sądu.

W przypadku Pani Ewy działania doświadczonych adwokatów i radców prawnych były w pełni skuteczne i zakończyły się całkowitym sukcesem. Argumenty pożyczkodawcy nie były wystarczające dla Sądu. Nie zdołano go przekonać, że pożyczka zawarta z Aasa Polska S.A. została rozliczona w sposób prawidłowy. Nie tylko sądy uznają, że działanie tego podmiotu jest niezgodne z obowiązującym prawem. Chociażby Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję, w której wskazał, że Aasa Polska S.A. dopuściła się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów. Nieuczciwa praktyka pożyczkodawcy polega na nieobniżaniu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt opłaty przygotowawczej, który dotyczy okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Na Twoim koncie widnieje pożyczka zawarta z Aasa Polska lub innym podmiotem? Spłaciłeś ją, ale nie wiesz, czy została prawidłowo rozliczona?

Zgłoś się do nas, a my dokonamy bezpłatnej analizy dokumentów. Być może okaże się, że przysługuje Ci zwrot pieniędzy! Zespół doświadczonych prawników dołoży wszelkich starań, aby Tobie pomóc! Skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/proces-o-zwrot-dofinansowan-creamfinance-poland/