Prokura NSFIZ znów przegrała z nami w sądzie!

Pani Dorota odebrała pozew Prokura NSFIZ wraz ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew.

Sąd wezwał naszą klientkę do ustosunkowania się do wszystkich twierdzeń Prokura NSFIZ z wyszczególnieniem faktów, którym zaprzecza. Pani Dorota została wezwana także do złożenia wszelkich wniosków dowodowych. Pani Dorota miała zdecydować czy uznaje żądanie pozwu w części lub w całości. Dlatego wiedziała, że musi zwrócić się po pomoc do profesjonalisty. Pozew opiewał na niemal 12000,00 zł. Klientka nie przypominała sobie, by miała styczność z podmiotem Prokura NSFIZ. Nie zaciągała u niego jakiekolwiek zobowiązania.

W odpowiedzi na pozew wypunktowaliśmy liczne braki dowodowe pozwu Prokura NSFIZ.

Często bowiem jest tak, że pozew Prokura NSFIZ nie zawiera w istocie żadnych dowodów. Powód będący profesjonalistą na rynku obrotu wierzytelnościami, mający tysiące spraw sądowych w sądach w całej Polsce składa pozwy, które niejednokrotnie nie znajdują oparcia w jakimkolwiek dowodzie załączonym do pozwu. Dowodów tych bowiem zazwyczaj brak! Prokura NSFIZ najczęściej dopiero po wdaniu się przez pozwanego w spór co do istoty sprawy w kolejnych pismach składa dowody mające rzekomo potwierdzić istnienie zobowiązania. Z takim działaniem powoda nie można się godzić. Tak naprawdę, gdyby pozwana nie wniosła odpowiedzi na pozew Sąd mógłby wydać wyrok zaoczny w oparciu o gołosłowne twierdzenia powoda! I częstokroć tak się dzieje! Mamy wielu klientów, którzy nie zrobili nic z przychodzącymi pocztą nakazami zapłaty, które zostały wydane wyłącznie na podstawie twierdzeń powoda.

Nasza odpowiedź na pozew zawierała zarzuty nie tylko dotyczące braków w dokumentacji, ale również braku legitymacji procesowej powoda.

Sąd Rejonowy w Tarnowie nie czekał na to, aż powód przedstawi dowody na poparcie swojego powództwa i po prostu je oddalił na posiedzeniu niejawnym. W tej sprawie wystarczyło jedno nasze pismo! Dzięki niemu nasza klientka została uwolniona od długu w wysokości niemal 12 000,00 zł!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/wygrana-z-recoverso-rmc-ou/