Prokura NSFIZ przegrywa przed Sądem!

W tym miejscu publikujemy kolejne orzeczenie Sądu, które zakończyło się po myśli naszej klientki w sprawie z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oddalono w całości powództwo opiewające na kilkanaście tysięcy złotych! Po rozważeniu argumentów dot. niewykazania roszczenia z twierdzeniami powoda, Sąd przyznał rację stronie pozwanej. Klientka z naszą pomocą w sposób skuteczny zmniejsza swoje saldo zadłużenia wobec wierzycieli.