Provident Polska S.A. przegrywa przed Sądem II instancji

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy historię Pani Moniki. Zgłosiła się do nas po odebraniu pozwu wraz z nakazem zapłaty na kwotę 4000 zł. Jako powód występowała Provident Polska S.A.

Podjęliśmy się reprezentowania klientki w sprawie z Provident Polska S.A. Dokumenty załączone do pozwu, wbrew temu co twierdził powód w uzasadnieniu pozwu, naszym zdaniem nie dowodziły roszczenia powoda. Co do zasady jak i co do wysokości. Sformułowaliśmy szereg zarzutów. Podważając zarówno istnienie roszczenia powoda jak i jego wysokość i w ustawowym terminie złożyliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty.

Swoją argumentację w sprzeciwie od nakazu zapłaty rozszerzyliśmy w kolejnych pismach procesowych.

Jednakże Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie nie podzielił naszej argumentacji i zasądził od pozwanej na rzecz powoda dochodzone przez powoda roszczenie w całości wraz z wysokimi kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego.

W ustawowym terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku na rozprawie złożyliśmy więc wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia wyroku znaleźliśmy szereg uchybień sądu I instancji. W imieniu klientki złożyliśmy apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie i była to słuszna decyzja!

Sąd II instancji zmienił bowiem zaskarżony przez nas wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowi i oddalił powództwo w całości. Mało tego! Zasądził od powoda na rzecz naszej klientki zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje na łączną kwotę 1767 zł.

Efekty w sprawie z Provident Polska S.A.:

– oddalone powództwo w całości-kwota 4.000,00 zł

– zasądzony od powoda na rzecz pozwanej zwrot kosztów zastępstwa procesowego za I instancję w wysokości 917 zł. Zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego,, za II instancję w wysokości 850 zł.

Jeśli i Ciebie pozwała Provident Polska S.A. zgłoś się do nas! Nas specjaliści są w pogotowiu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/kolejne-powodztwo-profi-credit-oddalone/