Sąd oddala powództwo Prosperial sp. z o.o.

Poniżej prezentujemy kolejny pozytywny wyrok w sprawie naszej klientki, która otrzymała powództwo od Prosperial sp. z o.o.

Powództwo od Prosperial sp. z o.o. przeraziło konsumentkę dlatego zwróciła się do nas z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nakazał aby pozwana zapłaciła na rzecz Prosperial sp. z o.o. kwotę ok. tysiąca pięciuset złotych oraz kwotę 297 zł tytułem kosztów procesu, albo wniosła sprzeciw. Doradziliśmy klientce, aby podjęła obronę procesową i wniosła za naszym pośrednictwem do Sądu pismo, które spowodowałoby upadek nakazu.

Klientka zgodziła się, abyśmy to my reprezentowali jej interesy przed sądem, wobec czego zrobiliśmy to co uważaliśmy za słuszne.

Powód dochodził roszczenia z umowy pożyczki, która miała być zawarta na odległość. Po przeanalizowaniu dokumentów podnieśliśmy szereg zarzutów dotyczących niezasadności roszczenia. Przede wszystkim powód przedłożył dokumenty pożyczkowe, które były sprzeczne z jego twierdzeniami. Na podstawie załączonej umowy pożyczki, czy formularza informacyjnego nie dało się ustalić czy pozwana zaciągała zobowiązanie. Nie wiadomo było też na jakich warunkach oraz czy wysokość długu podana przez powoda jest prawdziwa. Naszym zdaniem powództwo było całkowicie niewykazane co do zasady i wysokości.

Na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny wydał wyrok w którym oddalił powództwo Prosperial sp. z o.o. w całości.

Pozwana nie ma żadnego obowiązku, aby świadczyć na rzecz pożyczkodawcy jakąkolwiek kwotę środków finansowych. Poza należnością główną, konsumentka nie musi płacić na rzecz pożyczkodawcy jakichkolwiek kosztów postępowania.

Nasza klientka po poinformowaniu ją o treści wyroku, była niesamowicie szczęśliwa. Jej sytuacja życiowa z naszą pomocą zmienia się nie do poznania. Konsumentka wychodzi na prostą, redukuje zadłużenie, zwiększa swoje dochody i słucha naszych rad, które przynoszą jej wymierny i materialny efekt. Jeżeli wpadłeś w spirale długów, masz problem aby regulować swoje zobowiązania, zostałeś pozwany przez Poresperial sp. z o.o. albo innego pożyczkodawcę – skontaktuj się z nami. Jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: +48 735 119 530, bądź napisz na adres mailowy: kontakt@konsument-wygrywa.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/prokura-nsfiz-przegrywa/