Sąd oddala powództwo Ultimo!

W sprawie z powództwa Ultimo Portfolio Investment z siedzibą w Luksemburgu powód dochodził od naszej klientki prawie około czterech tysięcy złotych. W imieniu pozwanej wnieśliśmy odpowiedź na pozew, a także dalsze pisma procesowe, w których składaliśmy wniosek o oddalenie powództwa w całości z uwagi na bezzasadność żądania strony przeciwnej. Naszym zdaniem zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy nie wykazał roszczenia co do zasady jak i co do wysokości. Jakim rozstrzygnięciem zakończyła się ta sprawa? Maksymalnie korzystnym dla pozwanej konsumentki. Sąd Rejonowy w Zgierzu oddalił powództwo w całości!