Sąd oddalił powództwo Efficenter sp. z o.o.

W kwietniu 2021 r. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim oddalił powództwo Efficenter sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W naszym przekonaniu, a przekonanie to podzielił również Sąd, pozwany nie był zobowiązany do zwrotu udzielonej pożyczki. Z oddaleniem powództwa w całości nie mógł pogodzić się powód, wobec czego wniósł apelację do Sądu Okręgowego. Sąd II instancji, mimo szeregu zarzutów podnoszonych przez powoda nie przyznał mu racji – apelacja powoda została oddalona. Nasz Klient nie musi płacić powodowi, a dodatkowo powód – Efficenter Sp. z o.o. w Warszawie, poniósł koszty procesu za obie instancje.