SKOK Stefczyka i wygrana naszej Kancelarii.

Wielu myśli, że wygrana ze SKOK Stefczyka czy z bankiem jest niemożliwa. Z podmiotami tymi faktycznie często trudniej jest uzyskać wyrok oddalający powództwo w całości czy w części, jednakże nie jest to niemożliwe!

To, że wygrana ze SKOK Stefczyka jest możliwa doskonale pokazują to ostatnie wyroki w prowadzonych przez nas sprawach z jej powództwa. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni pozwała naszego klientów o zapłatę. Na skutek uchybień w dokumentacji oraz bierności dowodowej nie udało się jej uzyskać wyroków zasądzających!

Nasz klient, dzięki naszej pomocy, uzyskał prawomocny już wyrok oddalający powództwo na kwotę niemal 7 000,00 zł.

Sąd Rejonowy podzielił nasze wątpliwości co do prawidłowości wypowiedzenia umowy. W rezultacie uznał, że było ono nieskuteczne! Ponadto Sąd uznał, że SKOK Stefczyka nie udźwignął ciężaru dowodu w sprawie! Tym samym, Sąd Rejonowy przyznał nam rację. Bierność powoda może skutkować tylko oddaleniem powództwa w całości. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni po uzyskaniu niekorzystnego dla siebie wyroku oddalającego powództwo wydanego przez Sąd Rejonowy złożyła apelację. Sąd Okręgowy w Poznaniu nie uwzględnił jej argumentacji i oddalił apelację w całości!

Podobnie, w dniu 31 grudnia 2021r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni przegrała z nami sprawę na niebagatelną kwotę 33 000,00 zł! Spodziewamy się, że i w tej sprawie SKOK Stefczyka złoży apelację, jednakże nasi prawnicy będą robić wszystko, by korzystny dla klienta wyrok uprawomocnił się.


Te sukcesy pokazują, że ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni można wygrać!

Dlatego jeżeli otrzymasz pozew bądź nakaz zapłaty zgłoś się do nas, pomożemy! Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie. Wiedzą jakich uchybień procesowych szukać, by działać skutecznie i wygrać! Nasz numer telefonu: 735 119 530.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/szybka-gotowka-roszczenie-oddalone-w-calosci/