Skuteczne działania na rzecz naszych klientów już od dawna! Hoist I NSFIZ już o tym wie!

W dzisiejszym wpisie mamy przyjemność przedstawić jedną z naszych dawniejszych spraw, w której prowadziliśmy postępowanie sądowe dla naszego Klienta przeciwko Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Klient zgłosił się do nas z nakazem zapłaty wystawionym na rzecz Hoist I NSFIZ i poprosił nas o sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz poprowadzenie jego sprawy. Przeanalizowaliśmy dokumenty i ułożyliśmy strategię działania, a następnie niezwłocznie wnieśliśmy do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty.

W tego typu sprawach liczy się odpowiednie uzasadnienie, ale na szczęście nasz zespół doświadczonych prawników ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z podmiotami takimi jak Hoist I NSFIZ. Dlatego też wiedzieliśmy, jakie argumenty należy podnieść, aby przekonać sąd do tego, że żadne roszczenie nie przysługuje Hoist I NSFIZ. W konsekwencji powództwo zostało oddalone w całości, a nasz Klient odzyskał życie bez długów!

Przeciwnik: Hoist I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Rodzaj sprawy: sprzeciw od nakazu zapłaty, cesja, obrona przed pozwem, obrona w postępowaniu sądowym, uwolnienie od długu,

Rezultat: powództwo funduszu zostało oddalone w całości