Sprawa z EOS 1 FIZNFS i kolejna wygrana.

Może się wydawać, że sprawy z powództwa banków są ciężkie, a wygranie z nimi niemożliwe. Poniższy przykład – sprawa z EOS 1 FIZNFS pokazuje jednak, że wygrana jest możliwa.

W życiu Pani Oliwii pojawił się problem – Sprawa z EOS 1 FIZNFS. Otrzymała ona pozew wraz z obowiązkiem złożenia w terminie 14 dni odpowiedzi. Powodem był podmiot EOS 1 FIZNFS. Pani Oliwia nie przypominała sobie aby zawierała jakąkolwiek umowę z tym podmiotem. To ją wystraszyło, dlatego też zgłosiła się do naszej Kancelarii z prośbą o podjęcie pomocy prawnej.

Już podczas wstępnej rozmowy wyjaśniliśmy Klientce, że sprawa ta ma miejsce dlatego, że podmiot ten jest funduszem skupującym wierzytelności.

Skupuje je od wielu podmiotów działających na rynku, w tym Santander Bank Polska S.A., nie mogła więc zawierać z nim umowy.

Mecenas prowadzący sprawę, po zapoznaniu się z żądaniami pozwu i załączoną do niego dokumentacją sporządził odpowiedź na pozew. Dokument zawierał szereg zarzutów dotyczących zarówno wysokości roszczenia, jak i jego zasady. W imieniu Pani Oliwii zarzuciliśmy również brak legitymacji procesowej czynnej podmiotu.

Pomimo wymiany między stronami aż trzech pism procesowych, powód nie zdołał udźwignąć ciężaru dowodu w zakresie wykazania dochodzonego przed Sądem roszczenia.

Podmiot EOS 1 FIZNFS nie posiadał dokumentów dowodzących zawarciu przez Panią Oliwię umowy z Santander Bank Polska S.A., jak również dowodu skutecznego nabycia w ramach cesji wierzytelności wynikającej z tej umowy. Ponadto nie udało się dowieść powodowi, aby jego poprzednik prawny skutecznie wypowiedział umowę kredytową. W konsekwencji doprowadził do oddalenia powództwa w całości przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Otrzymałeś z Sądu nakaz zapłaty, pozew lub czeka Cię sprawa z EOS 1 FIZNFS?

Potrzebujesz pomocy? Doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych odpowie na Twoje pytania i podejmie się obrony procesowej.

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/blog/