Sprawa z powództwa Alior Bank S.A., która niedawno zakończyła się sukcesem

W dzisiejszym wpisie zaprezentujemy sprawę z powództwa Alior Bank S.A., która niedawno zakończyła się sukcesem w naszej Kancelarii.
Zgłosił się do nas klient, przeciwko któremu komornik wszczął egzekucję i zajął naszemu klientowi wynagrodzenie za pracę.
Klient był bardzo zdziwiony egzekucją, ponieważ nie odebrał wcześniej, jak twierdził, nakazu zapłaty. Po analizie dokumentów przesłanych od klienta okazało się, że nakaz zapłaty wysłany przez Sąd do klienta, kierowany był na adres, który od kilku lat nie był już adresem
zamieszkania pozwanego.


Natychmiast podjęliśmy odpowiednie kroki, by powrócić do sprawy. Sąd uwzględnił naszą argumentację dotyczącą nieprawidłowości doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu i mogliśmy skutecznie wnieść sprzeciw. Ale najważniejsze jest to, że nasze argumenty co do roszczenia powoda, których użyliśmy w naszych pismach zaowocowały oddaleniem powództwa w całości.


Efekt: oddalone ponad 200.000,00 zł wraz z odsetkami!


Ten przypadek pokazuje, że nie warto się poddawać. I w każdej nawet najbardziej beznadziejnej na pozór sprawie warto skonsultować się ze specjalistami w zakresie oddłużania!