Sukces konsumenta z wierzycielem!

W tym wpisie prezentujemy Państwu wygraną z Centrum Rozwiązań Kredytowych sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Powód wytoczył powództwo przeciwko naszemu klientowi powództwo na kwotę sięgającą niespełna dziesięć tysięcy złotych. Konsument od samego początku był zadowolony z pomocy prawnej, której udzielili mu nasi specjaliści, jednakże najważniejszy dla niego był efekt. Sukces w postaci oddalonego powództwa w całości zaspokoił jego wszelkie oczekiwania. Nasze twierdzenia zawarte w toku postępowania sądowego w jasny sposób uwypukliły, że żądanie strony powodowej jest niewykazane co do zasady oraz wysokości.