Szybka gotówka – roszczenie oddalone w całości.

W niniejszym wpisie przedstawimy jeden z ostatnich wyroków, który niedawno zapadł w prawie naszego klienta. To sukces w sprawie z firmą pożyczkową Szybka gotówka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


Kiedy klient zgłosił się do nas, poinformował, że kojarzy spółkę Szybka gotówka, ale nigdy nie otrzymał od niej żadnych pieniędzy. Przeanalizowaliśmy dokumenty przesłane przez klienta. Okazało się, że Szybka gotówka sp. z o.o. nigdy nie przekazała na konto pozwanego żadnej pożyczki. Według twierdzeń powoda zawartych w pozwie doszło bowiem do refinansowania zobowiązania naszego klienta, a podmiotem, na którego rzecz miały zostać przelane pieniądze była spółka Centrum Rozwiązań Kredytowych sp. z o.o. Podjęliśmy się reprezentowania klienta w tej sprawie.

W ustawowym terminie złożyliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty, podnosząc szereg zarzutów.

Wyrok Sądu Rejonowego był jednak skrajnie niekorzystny dla naszego klienta. Sąd I instancji zasądził od pozwanego na rzecz podmiotu Szybka gotówka sp. z o.o. całą dochodzoną przez powoda kwotę. Było to 5.500,00 zł, a także zwrot kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 2.100,00 zł.
W ustawowym terminie 7 dni od dnia doręczenia wyroku (wyrok zapadł bowiem na posiedzeniu niejawnym) złożyliśmy opłacony wniosek o sporządzenie uzasadnienia.

Po otrzymaniu wyroku i szczegółowej analizie uzasadnienia zaproponowaliśmy klientowi wniesienie apelacji.

Była to słuszna decyzja — Sąd II instancji uwzględnił naszą apelację. Roszczenie Szybkiej gotówki zostało oddalone w całości. Zasądzono przy tym od powoda zwrot kosztów postępowania za I Instancję w wysokości 1.817,00 zł, oraz zwrot kosztów postępowania odwoławczego w wysokości 1.300,00 zł.


To wielki sukces naszego klienta. Jego sprawa właśnie prawomocnie się zakończyła ponieważ roszczenie zostało oddalone w całości. Nasz klient nie jest już nic winien podmiotowi z Warszawy, który nigdy de facto nie przelał na jego rzecz żadnej kwoty.
Również otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty od Szybkiej gotówki sp. z o.o.? Nie czekaj i skontaktuj się z nami już dziś!

Zapraszamy do zapoznania się z naszym ostatnim wpisem https://konsument-wygrywa.pl/oddluzanie/nakaz-zaplaty-i-wygrana-z-debt-collect-nsfiz/