Twój dług mógł zostać sprzedany! Wygrywamy z Eques Creditum FIZNFS!

Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny jest podmiotem zajmującym się skupowaniem długów i dochodzeniem ich na drodze sądowej.

Może się więc zdarzyć, że posiadając zadłużenie np. z umowy pożyczki, Twój pożyczkodawca sprzeda dług takiemu właśnie funduszowi.

Jeśli więc otrzymasz z sądu nakaz zapłaty lub pozew, w którym jako powoda wskazano fundusz sekurytyzacyjny, to nie ignoruj sprawy.

Nie zakładaj, że sprawa Cię nie dotyczy tylko dlatego, że nie znasz takiego funduszu i musiało dojść do pomyłki. Sprawa jak najbardziej ma związek z Tobą i dla swojego dobra powinieneś podjąć pilnie obronę procesową.

W przeciwnym wypadku bierność może narazić Cię na konieczność zapłaty wielotysięcznych kwot!

Jedna z naszych Klientek została pozwana przez Eques Creditum FIZNFS, chociaż nigdy nie zawierała umowy z takim podmiotem.

Klientka wiedziona intuicją poprosiła nas o analizę sprawy.

Okazało się, że odebrała ona nakaz zapłaty na kwotę ponad 4.000,00 zł i musieliśmy szybko odwołać się od wydanego nakazu. W przeciwnym wypadku doszłoby do uprawomocnienia się orzeczenia i Klientka musiałaby zapłacić wskazaną w jego treści kwotę.

Po wniesieniu odwołania prowadziliśmy sprawę i przekonaliśmy sąd, że roszczenie funduszu jest nienależne. W konsekwencji sąd oddalił powództwo w całości i obciążył fundusz kosztami postępowania.

Przeciwnik: Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

Rodzaj sprawy: obrona przed nakazem zapłaty, obrona przed pozwem

Rezultat: wygrana, oddalenie powództwa w całości