Uchylamy nakaz zapłaty i oddalamy powództwo!

Kolejna sprawa z pozytywnym zakończeniem na naszym koncie. Klient z wydanym nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym zgłosił się do nas w odpowiednim terminie. W imieniu pozwanego konsumenta wnieśliśmy zarzuty od nakazu zapłaty, w których podnieśliśmy szereg zarzutów przeciwko roszczeniu powoda S-Collect FIZNFS. Argumentacja podniesiona przez nas okazała się na tyle skuteczna, że Sąd w treści wyroku uchylił nakaz zapłaty i oddalił powództwo w całości.