Usługi operatorów sieci komórkowych są tak powszechne, że za pewnik przyjmujemy prawidłowość umów z podmiotami takimi jak np. T-Mobile S.A. Czy aby na pewno tak jest ?!

W świadomości społeczeństwa funkcjonuje także przekonanie, że jeśli spóźnimy się z zapłatą rachunków za telefon i operator wypowie nam umowę, to ma on prawo obciążyć nas karą umowną.

Nic bardziej mylnego!

W życiu każdego z nas zdarza się gorszy okres i możemy mieć przejściowe trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Kiedy zaś chcemy uregulować dług, np. za faktury za telefon, okazuje się, że umowa została wypowiedziana, a operator obciążył nas wysoką karą umowną.

Co więcej, sprawa może trafić do sądu.

Z taką właśnie sprawą zgłosił się do nas Klient, który został pozwany o zapłatę kwoty ponad 4.000,00 zł przez operatora komórkowego!

Klient nie kwestionował obowiązku zapłaty faktur, ale jego wewnętrzny sprzeciw budziło roszczenie o zapłatę kary umownej, którą uważał za nieuczciwą, rażąco zawyżoną.

Dlatego też sprawa trafiła do sądu.

Podjęliśmy się prowadzenia obrony procesowej i nasza argumentacja przekonała Sąd.

W rezultacie powództwo T-Mobile Polska S.A. zostało oddalone w całości!!

Przeciwnik: T-Mobile Polska S.A.

Rodzaj sprawy: oddłużanie, dług, kara umowna, operator komórkowy, prawo telekomunikacyjne, niespłacona faktura, wypowiedzenie umowy, usługi telekomunikacyjne, powództwo, obrona procesowa, oddalenie powództwa

Rodzaj sprawy: pełen sukces