W sądzie pomagamy tym, których niewiedzę wykorzystują takie podmioty jak Prokura NSFIZ z siedzibą we Wrocławiu

W sądzie Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w Wydziale I Cywilnym zostało wszczęte postępowanie z  powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu,  przeciwko naszemu Klientowi, kwota sporna to blisko 11.000,00 zł! Mówiąc krótko – sąd przyjął argumenty naszych mecenasów i oddalił powództwo, jednocześnie obciążając powoda kosztami procesowymi w wysokości prawie 4.000,00 zł na rzecz naszego Klienta. 

Nasza działalność ma na celu niesienie pomocy osobom zadłużonym, wpadającym w pułapkę zawyżonych kosztów pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe, parabanki i tzw. chwilówki.

Kolejna sprawa wygrana !